Rezervace

Novinky

Prodloužení permanentních karet z roku 2020
03.06.2021 13:24

Vážení klienti,

vzhledem k uzavření našeho bazénu v minulém roce prodlužujeme všem vlastníkům našich permanentních karet platnost do 31.10.2021. V nejbližší době Vám bude tato platnost automaticky prodloužena, nemusíte se o nic starat. 

Prosíme ty z Vás, kteří ještě mají staré papírové permanentky z roku 2020, aby si je u nás vyměnili nejpozději do konce června 2021 za nové čipové, pozdější výměna už nebude možná.

Děkujeme SK Motorlet Praha

Vice
Podmínky vstupu do sportovního areálu od 7.6.2021
31.05.2021 13:50

Vážení návštěvníci sportovního areálu Radlice,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 28. května 2021 č. 486, kterým se stanovily podmínky pro provoz vnitřních prostor staveb a bazénů, je kapacita a podmínky využívání našeho areálu omezena následujícím způsobem:

1. Ve vnitřních prostorech sportovní haly není možná přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu (maximální kapacita 36 osob), která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 4. V případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry.

2. Provoz plaveckého bazénu je omezen následovně:

a) kapacita plaveckého bazénu je omezena na maximálně 1 osobu na 15 m2 vodní plochy  a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti, (maximální kapacita 52 osob).

b) shromažďování osob není dovoleno ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

c) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech bazénu, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 4.;

d) osoby ve vnitřních prostorech plaveckého bazénu nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

3. sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy lze organizovat ve skupinách nejvýše 30 osob; subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní přípravy:

a) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 4., nebo

b) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

4. Stanovené podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Vice
Otevírací doba areálu v prosinci 2020
03.12.2020 15:02

Provozní doba areálu v prosinci 2020 je 9:00-21:00 včetně sobot a nedělí. Areál bude uzavřen 24., 25 a 31.12. a pak 1.1.

 

Vice
Matice opatření pro sportovní aktivity od 3.12.2020
02.12.2020 12:01

Vice
O víkendu
08.10.2020 12:48

O víkendu 10. a 11.10.2020 je bazén pro veřejnost uzavřen z důvodu pořádání plaveckých závodů. 

Vice

Sphere card logo CARTE Magistrát hlavního města PrahyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy Multisport benefit card Městská část Praha 5

 

Copyright © SK Motorlet Praha 2022