Sportovní klub motorlet

Sportovní klub Motorlet Praha, spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L224.

Sportovní klub Motorlet Praha, spolek se účastní grantových a dotačních programů (provoz, sportovní akce, investice atd.) vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátem hl.m.Prahy a Městskými částmi Prahy 5 a 13. Případně přidělené finanční prostředky jsou řádně čerpány a vyúčtovány v souladu se smlouvami. 

Vznik Sportovního klubu Motorlet Praha se vztahuje k datu 14.9.1912 k založení fotbalového oddílu s původním názvem SK Butovice.

Přes několik dalších názvů se po roce 1948 začlenil do velké tělovýchovné jednoty Spartak Praha Motorlet, která vznikla při továrně na letecké motory v Jinonicích. Postupně se do nově vzniklého sportovního klubu začleňovaly další oddíly jako házená, ragby, šachy, kanoistika, volejbal, lední hokej, tenis a nohejbal. Všechny tyto oddíly byly úspěšné ať už účastí v nejvyšších republikových soutěžích, tak výchovou sportovců až do úrovně reprezentace - například fotbalisté Antonín Puč, Zdeněk Zikán, Vilém Mandlík, hokejisté Luděk Bukač, Jíří Sekyra, Miroslav Rejman, kanoisté Kný – Horyna, Jana Zvěřinová, Marek Jiras – Tomáš Máder, volejbalista Evžen Krob, tenisté Jiří Javorský, Jan Kodeš, Vlasta Vopičková, šachisté Inna Veselá, ing. Josef Maršálek, moderní gymnastka Denisa Sokolovská, ragbysté Vladimír Škvor, Vladimír Kodýtek .

Do skupiny oddílů SK Motorlet Praha musíme ještě připojit oddíly plavání, badminton a moderní gymnastiku, pro které se vytvořily podmínky postavením sportovního areálu včetně bazénu
v Praze 5 -Radlicích v roce 1976.

Po roce 1989, kdy mnoho klubů a tělovýchovných jednot měnilo své názvy, valná hromada
SK Motorlet Praha právě z důvodu velmi dobrých sportovních výsledků v předcházejících obdobích spojených s názvem klubu, tuto možnost odmítla.

Demokratické a ekonomické podmínky v následujících letech umožnily sportovním oddílům, aby se osamostatnily.

Zde můžeme připomenout oddíl badmintonu, který startoval v barvách Motorletu od roku 1976 do roku 2005. Jeho účast na přeborech republiky nebo zařazení Jar. Balcarové a Jany Smetanové do juniorské reprezentace ČR a následně účasti na mistrovství Evropy této kategorie, byly největší úspěchy oddílu.
Také je třeba připomenout oddíl baseballu a softballu, který zanechal výraznou stopu činností v SK Motorlet Praha od roku 1971 již postupem do 1.ligy. Přes všechny problémy s hracími plochami u nás působila tři družstva mužů, družstvo žen a juniorů do roku 1992. Silné družstvo mužů hrálo extraligu a stalo se vítězem československého poháru, čímž získalo postup do Evropského poháru. Již zmiňovaný problém hrací plochy zavedl oddíl pod jiný název.

Sportovní oddíly (v současné době klub sdružuje cca 800 sportovců)

Oddíl fotbalu

fotbalový areál SK Motorlet Praha, Butovická 592/35, Praha 5 – Jinonice, 158 00
e-mail: fotbal@sk-motorlet.cz
sekretář Vladimír Kubert 603 750 956
tel.: 775 177 131
Více informací na: www.fotbal-motorlet.cz,
 

Oddíl moderní gymnastiky

sportovní hala SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice, 150 00
e-mail: skmotorlet@volny.cz
předsedkyně Blanka Ksandrová 777 823 065
Více informací na: www.motorlet.cz

Oddíl plavání

plavecký bazén SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice, 150 00 www.skmop.cz
předseda Roman Hrdlička   roman.hrdlicka@skmop.cz 
nábor do oddílu - Jaroslav Lochman 603 439 970  pripravka@skmop.cz

 

 

Sphere card logo CARTE Magistrát hlavního města PrahyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy Multisport benefit card Městská část Praha 5

 

Copyright © SK Motorlet Praha 2019